ŠPELDA s.r.o.

Drcení a třídění suti

Odstranění stávajících staveb a odvoz vybouraného materiálu

Potřebujete vybourat stávající chodník, příjezdovou komunikaci nebo nevyhovující stavební objekt? Vše zajistíme a odvezeme.

Certifikovaná likvidace stavebního odpadu

Doložíme certifikáty o likvidaci vašeho stavebního odpadu.

Mobilní drcení a třídění na místě vaší stavební činnosti

Drtička Arjes Impaktor 250 zpracuje odpad na frakci 0/63. Za hodinu je schopna nadrtit 70-100 tun podle druhu materiálu.
Třídič Portafill MR-5X za hodinu je schopen vytřídit 80 až 120 tun sypkých hmot, zeminy, recyklátů.

Prodej recyklátů

Koupíte u nás betonový, asfaltový a směsný recyklát do vašich staveb.

Arjes Impaktor 250
Arjes Impaktor 250
Arjes Impaktor 250
Arjes Impaktor 250
Arjes Impaktor 250
Mobilní hrubotřídič PORTAFILL MR-5X
Mobilní hrubotřídič PORTAFILL
Třídění recyklátů
proč my?

Mobilní drcení a třídění na místě vaší stavební činnosti

Drcení a třídění suti je proces, při kterém se odpadní materiál rozdrtí na menší kusy a následně se třídí do různých kategorií. Tento proces je důležitý pro efektivní zpracování a recyklaci odpadu.

Existuje mnoho různých metod drcení a třídění suti, které se používají v průmyslovém a komunálním prostředí. Jednou z běžných metod je mechanické drcení, při kterém se odpadní materiál rozdrtí pomocí různých druhů drtiček.

Po rozdrcení se materiál třídí na základě různých vlastností, jako je velikost, hmotnost, magnetická vlastnost nebo optická identifikace. Tímto způsobem se oddělují různé druhy materiálů, jako jsou kovy, sklo, plast nebo papír. Tříděný materiál je pak připraven pro další zpracování, například recyklaci nebo energetické využití.

Drcení a třídění suti hraje klíčovou roli při snižování množství odpadu, ochraně životního prostředí a udržitelném využívání zdrojů. Tím, že se odpad správně rozdrtí a třídí, lze maximalizovat možnosti recyklace a minimalizovat potřebu skládkování a spalování odpadu.

Tento proces je nezbytný pro dosažení cílů udržitelného rozvoje a ochrany přírody. Drcení a třídění suti je proto důležitou součástí moderního odpadového hospodářství a ekologického myšlení.

Drtička

Arjes Impaktor 250

  • Cena služby je 7 500 Kč za hodinu drcení (drtička + rypadlo + nakladač, viz rozpis ceny).
  • Drtička zpracuje odpad na frakci 0/63.
  • Za hodinu je schopna nadrtit až 70-100 tun podle druhu materiálu.

Pokud máte zájem o mobilní drcení na vaší stavbě, ozvěte se nám.

Rozpis ceny služby

Třídič

Třídič Portafill MR-5X

  • Cena služby je 5 000 Kč za hodinu třídění (třídič + rypadlo + nakladač, viz rozpis ceny).
  • Třídička zpracuje odpad na frakci nadsítná frakce 80+ , 0/63, 32/63,0/10,16/40, 0/20, 22/40, 0/32 dle použitých sít.
  • Za hodinu je schopen vytřídit 80 až 120 tun sypkých hmot, zeminy, recyklátů.

Pokud máte zájem o mobilní drcení a třídění na vaší stavbě, ozvěte se nám.

Rozpis ceny služby

Máte zájem?

Objednejte si mobilní drtičku Arjes Impaktor na svoji stavbu

Kontakty