služby

Inženýrské sítě

Zaměření a cenová nabídka

Zaměříme a zpracujeme cenovou nabídku pro váš projekt.

Projektování a plánování

Naši odborníci v oblasti inženýrských sítí vám pomohou s navržením a plánováním inženýrských sítí.

Instalace

Náš tým kvalifikovaných techniků zajistí profesionální instalaci. Používáme kvalitní materiály, které zaručí spolehlivou instalaci.

Záruka na dílo

Za kvalitu své práce si stojíme. Na každou stavbu poskytujeme záruku sjednanou ve smlouvě o dílo.

Inženýrské sítě

Poslední projekty

Superdiskont - Zpevněná plocha pro výstavbu haly Volovka
zpevněné plochy, komunikace, chodníky
Superdiskont - Zpevněná plocha pro výstavbu haly Volovka
Zázemí pro expediční firmu v České Skalici
zpevněné plochy ze zámkové dlažby
Zázemí pro expediční firmu v České Skalici
proč my?

Komplexní řešení pro inženýrské sítě

Jsme  dodavatelem komplexních řešení pro inženýrské sítě, která zahrnují kanalizace, vodovodní systémy, veřejné osvětlení a další infrastrukturní prvky. Naše společnost má bohaté zkušenosti a odborné znalosti v oblasti inženýrských sítí, a proto jsme schopni poskytnout kvalitní a spolehlivé služby našim zákazníkům.

Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti inženýrských sítí, včetně následujících řešení:

  1. Kanalizace dešťová: Poskytujeme návrh, výstavbu a údržbu dešťové kanalizace. Pomáháme minimalizovat povodňová rizika a správně odvádět dešťovou vodu, čímž chráníme životní prostředí.
  2. Kanalizace splašková: Poskytujeme komplexní služby od návrhu až po reailizaci a údržbu. Zajišťujeme efektivní odvod odpadních vod z obytných, komerčních a průmyslových objektů.
  3. Vodovod: Jsme schopni navrhnout, vybudovat a udržovat vodovodní sítě pro různé typy budov a oblastí. Zajišťujeme spolehlivé dodávky pitné vody a její efektivní distribuci.
  4. Veřejné osvětlení: Zajišťujeme instalaci veřejného osvětlení. Poskytujeme moderní a energeticky úsporná osvětlení, která zvyšují bezpečnost a zlepšují prostředí.
  5. Vsakovací objekty: Dodáváme vsakovací boxy, které slouží k efektivnímu odvodu srážkové vody do země. Tyto boxy pomáhají minimalizovat povodňová rizika a zlepšují odtokové podmínky ve stavebních oblastech.
  6. Vsakovací rýhy z drenážního kameniva: Vsakovací rýhy z drenážního kameniva umožňují efektivně vstřebávat vodu do půdy a postupně uvolňovat, čímž minimalizují riziko povodní a podporují udržitelné hospodaření se srážkovou vodou.
Nákladní doprava a pronájem strojů s obsluhou

Provozujeme nákladní autodopravu a pronájem strojů s obsluhou

ceník
Kontaktujte nás

Připraveni na spolupráci?

Kontakty